Fakta om Ala

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Ala i Vang kommune, Oppland.
Produksjon: Ca 15 GWh
Fall: 370 meter
Fallrettigheter: Skagerak Kraft, private grunneiere.

Ala kraftverket vil få en fallhøyde på cirka 370 meter og en årlig middelproduksjon på cirka 15 GWh. Kraftverket er planlagt cirka 200 meter nedenfor samløpet mellom Ala og Begna.

 

 

Les mer om konsesjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).