Fakta om Ala

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Ala i Vang kommune, Oppland.
Produksjon: Ca 15 GWh
Fall: 350 meter
Fallrettigheter: Skagerak Kraft

Ala kraftverket vil få en fallhøyde på cirka 350 meter og en årlig middelproduksjon på cirka 15 GWh. Kraftverket er planlagt plassert cirka 300 meter nedenfor samløpet mellom Ala og Begna.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til prosjektet i 2016. Siden den gang har Skagerak Kraft kjøpt ut en lokal falleier og utvikler prosjektet i egen regi.

Prosjektet gjennomgår nå detaljplanlegging og en avgjørelse om utbygging forventes i løpet av høsten 2019.

Les mer om konsesjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).