Skagerak Kraft tilbyr kraftomsetningsavtaler til småkraftverk over hele Norge.

  • Omsetning av kraft
  • Salg av elsertifikater
  • Salg av opprinnelsesgarantier
  • Optimalisering av regulerte kraftverk
  • Finansielle sikringer