Samfunnet trenger mer fornybar energi. Flere fleksible energikilder betyr økt behov for styring, lagring og effektivisering av denne energien, og derfor har Skagerak Kraft AS etablert selskapet Skagerak Energitjenester AS.

Vi har et dynamisk og sterkt kompetent miljø med evne til å tenke innovativt, fleksibelt og skape gode resultater gjennom tett samarbeid med våre kunder.