Takk for deres miljøengasjement. Dere har nå tatt et valg om at dere vil vise deres kunder og samarbeidspartnere at dere bruker dokumentert grønn energi.
Dere vil snarest få oversendt kontrakt som må signeres, og etter at vi har mottatt denne så vil dere motta deres garantibevis.

Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere dersom det er spørsmål knyttet til dette eller andre spørsmål vedrørende grønn kraftproduksjon.