Dalsfos gamle kraftverk er verneverdig

Kraftverket ligger rett nedenfor reguleringsdammen og ble bygget samtidig med demningen i anleggsperioden 1902-1906. Anlegget består av foruten selve reguleringsdammen, øvre inntaksluker ( 5 stk. glideluker i tre), ca 100m tunnel, nedre inntaksbasseng med finvaregrind, 3 stk. inntaksluker, 3 stk. trykkrør d= 2,5m med trottle-ventil foran turbinene. Kraftverksbygningen står i dag tilnærmet uendret fra 1907, bortsett fra noe teknisk ombygging i 1957-58 i forbindelse med utskifting av to av turbinene. Den 3. turbinen fra 1907 er fortsatt i drift. Alle turbinene er Francis-turbiner.

Bygningen er rehabilitert utvendig i 2004 og 2005. NVE har utpekt anlegget som verneverdig og er med i en bok vedr. 100 utvalgte anlegg i Norge.

Nytt kraftverk planlegges

Skagerak Kraft planlegger å bygge et nytt kraftverk i Dalsfos, som blir mer skjult i terrenget og vil få bedre virkningsgrad og høyere kraftproduksjon

Eierskap: Skagerak Kraft eier 100% av Dalsfos kraftverk