I januar 2010 trådte den nye damsikkerhetsforskriften i kraft. De nye bestemmelsene klassifiserer alle dammer etter det skadepotensial de har. Største skadepotensial gir klasse 4, minst skadepotensial klasse 0. Skagerak Energi har mer enn 50 dammer klassifisert fra 1 til 4 og like mange uklassifiserte (0).

For dammer i klasse 4 innebærer et eventuelt dambrudd konsekvenser for minst 150 boenheter. Forskriften krever at alle dammer i denne klassen skal kunne tåle jordskjelv og den størst tenkelige flom (tusenårsflom). De skal også utstyres med bombekappe av storstein. Alle dammer og klassifiserte vassdragsanlegg skal ha jevnlige kontroller og oppfølging. En dam i klasse 1 skal kunne tåle en flom som gjentas hvert 500 år, men behøver ikke dimensjoneres for jordskjelv.

I tillegg til generell damsikkerhet har NVE ansvaret for at regulanten følger opp pålagte konsesjonsvilkår, så som fiskeutsetting og andre miljøtiltak med tanke på allmennheten.


Pågående damutbedringsprosjekter
DamFylke
Fortiden har Skagerak Kraft ingen påbegynte damutbedringsprosjekter

 


Gjennomførte damutbedringsprosjekter
DamFylkeUtbyggingsperiode
SønstevatnBuskerud2012-2014
DalsfossTelemark2012-2014
TisleifjordBuskerud/Oppland2013-2014
FiskeløysenBuskerud2014