Illustrasjon og tekstforklaring er hentet fra Olje- og energidepartementet sin side www.energifakta.no.
Forklaring til nrForklaring
1Kraftprodusentene mottar ett elsertifikat for hver megawattime (MWh) de produserer, maksimalt over 15 år.
2Elsertifikatene selges i ett marked der tilbud og etterspørsel bestemmer prisen. På denne måten får produsenten en ekstra inntekt i tillegg til kraftprisen.
3Etterspørselen etter elsertifikatet oppstår ved at kraftleverandører og enkelte strømkunder er pålagt ved lov å kjøpe elsertifikater for en viss andel (kvote) av beregningsrelevant elforbruk.
4Strømkunden betaler for utbygging av den fornybare kraftproduksjonen fordi elsertifikatkostnadene inngår i strømregningen.
5Hvert år må den elsertifikatpliktige annullere elsertifikater for å oppfylle sin elsertifikat plikt.