Rørleggingen til Gjuvåa kraftverk fortsetter i Russmarkenvegen i uke 43 og 44, og eventuelt også uke 45.

Dette arbeidet vil foregå mandag til torsdag fra klokka 07.00 til ca 16.30, fredager fra klokka 07.00 til cirka klokka 13.00. I disse periodene må det påregnes opp til 60 minutter ventetid for passering. Det er mulig å passere gravestedet før og etter arbeidsdagen, i tidsrommet 11.00-11.30, samt i helger. 

Det er etablert en ny kjørebane på innsiden av den gamle vegen, men maskinene må stå i denne kjørebanene når rørene skal legges. Gjennomføringen er nå planlagt uten vegstengning over lengre perioder, men med ventetid som beskrevet. 

Maskinene blir flyttet dersom nødetater skal passere stedet.

Informasjonsmøte

Lørdag 19. september ble det holdt informasjonsmøte om høstens gravearbeid. Informasjonen som ble utdelt finner ligger i dokumentet Gjuvåa Kraftverk - informasjon om legging av rørgate.

Høsten 2020 blir det en del arbeid langs og i vegen til Russmarken og vegen til Gjuvstøl, når rørgaten til det nye kraftverket ved Gjuvåa skal legges. 

Skal tilbakeføres

En avtale med veglaget regulerer rett til bruk av vegen, vedlikehold i anleggsperioden, rett til å stenge vegen og oppussing av vegen etter anleggsperioden. 

Detaljplanen for miljø og landskap er styrende for terrenginngrepene og tilbakeføringen. Planene er godkjent av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som også følger opp. Det er planlagt en 14 meter bred "gate" uten større trær eller installasjoner over hele rørgaten.