Fakta om Gjuvåa

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark.
Produksjon: ca.14 GWh
Fall: 290 meter
Rørgate: 2,3 km
Kostnad: Ca 63 mill. kr
Fallrettigheter:
Skagerak Kraft (ca 80 %),
4 grunneiere (ca 20 %)

Småkraft AS har vist at det er mulig å bygge kraftverk som også kan være små attraksjoner. Med torvtak og store vinduer er det lett å se hva som foregår på innsiden, og hvem som har bygd stasjonen.

Kraftverk ved campingplass

Disse tankene har Skagerak Kraft med seg når de planlegger å bygge ut elven Gjuvåa i Tuddal. Kraftstasjonen planlegges bygd rett ved campingplassen i sentrum. Med relativt enkle bygningstekniske grep kan kraftverket også bli en liten attraksjon for campinggjester som også er litt teknisk interessert.

OED med klarsignal for utbygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Skagerak Kraft AS den 21.11.2016 tillatelse til å bygge og drive Gjuvåa kraftverk. Etter en innsigelse gikk saken til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet (OED). Den 20.4.2018 sa de ja til en utbygging av Gjuvåa.

Fra Telmarks tak

Utspringet til Gjuvåa ligger nær sagt på Telemarks tak. Kilden er Heddersvatnet, som ligger rett ved parkeringsplassen på Stavro, hvor den vanligste ruten til toppen av Gaustatoppen starter.

Heddersvatnet forblir urørt, for inntaket til kraftverket er planlagt flere kilometer lenger ned i vassdraget. Godt under tregrensen, cirka 760 meter over havet, vil vannet gå inn i en nedgravd rørgate 2,3 kilometer ned til kraftstasjonen i Tuddal.

Skagerak og fire grunneiere

Skagerak sitter på cirka 80 prosent av fallrettighetene i Gjuvåa. De resterende 20 prosentene er fordelt mellom fire grunneiere. Opprinnelig var planen å føre vannet i Gjuvåa, sammen med vannet fra Sjåvatn litt lenger øst, over til Bonsvatn og Hjartdøla-systemet. I 2005 ble Sjåvatn vernet, og da var ikke en slik overføring lenger aktuell.

Les mer om konsesjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).