Fakta om Støylsdalen

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
Produksjon: ca. 8 GWh
Fall: 330 meter
Rørgate: 3,9 km
Kostnad: Ca. 37 mill. kr
Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

Fakta om Klovefoss

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
Produksjon: ca. 5  GWh
Fall: 92 meter
Rørgate: 0,6 km
Kostnad: Ca 20 mill. kr
Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

Støyldalen kraftverk vil produsere om lag 8 GWh/år i eit middels år, noe som svarer til strømbruken til ca. 400 husstander. Klovefoss kraftverk vil kunne produsere om lag 5 GWh/år, noe som svarer til strømbruken til ca. 250 husstander. Utbyggingskostnaden for Støyldalen er beregnet til ca 37 MNOK og for Klovefoss til ca. 20 MNOK.

Støylsdalen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 07.12.2016 konsesjon for Støyldalen kraftverk. Vedtaket er påklaget og saken ligger til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet.

Les mer om konsesjonssaken hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Klovefoss

NVE avslo den 07.12.2016 konsesjonssøknaden for Klovefoss kraftverk. Skagerak utarbeidet en søknad om planendring i samarbeid med grunneierne som ble oversendt NVE vinteren 2017. Etter behandling av denne ga NVE den 22.06.2017 konsensjon til Klovefoss kraftverk. Dette vedtaket er også påklaget og ligger til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet.  

Les mer om konsesjonssaken for Klovefoss hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).