Hølseter kraftverk ble satt i drift i 1980. For å sikre driften for de neste tiårene må følgende arbeid gjennomføres:
 
  • Høyspentanlegg skal oppgraderes
  • 140 meter av tilløpsrøret skal skiftes ut

Hensyn til forsyningssikkerhet

Kraftverket har betydning for forsyningssikkerheten i området. Tidspunkt for gjennomføring og rekkefølge er valgt i samarbeid med Flesberg Elektrisitetsverk og skal minimere mulighetene for å komme i en underskuddssituasjon i det lokale elektrisitetsnettet. 
 

Trafikk

På grunn av behov for transport av utstyr, materiell og personell, må det påregnes økt trafikk i området Blåbærstulen i perioden.
 

Regulering

Det vil bli tappet vann forbi kraftstasjonen mens arbeidene pågår. Kyrkjevatn kan bli senket noe mer enn normalt i forkant av arbeidene. Ut over det vil regulerte vann i området i liten grad bli påvirket.
 

Tidsplan

  • August-september 2019: Hølseter kraftverk ute av drift


Kartutsnitt (Klikk i kartet for komplett oversiktskart)

HRV: Høyeste retulerte vannstand gitt ved konsesjon
*  LRV: Laveste regulerte vannstand gitt ved konsesjon