Tekst og illustrasjon er hentet fra NVE sin hjemmeside.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon. En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse.

Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE. Den nasjonale varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp. NVEs beregning av den nasjonale varedeklarasjonen er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier og er basert på beregningen av såkalt European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, foretatt av Association of Issuing Bodies (AIB).

Nasjonal varedeklarasjon 2016. Illustrasjon: NVE