Hydrologi

Vassføring

Utbygginga av Sauland kraftverk vil føra til at Hjartdøla vert varmare om sommaren og i nær temperaturmessig likevekt med omgjevnaden.

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 563 531

contact_phone +47 35 93 50 00