Alt innleid personell, både de som skal jobbe selvstendig og de som skal jobbe med ledsager, skal ha dokumentert opplæring i Skagerak Krafts prosedyrer og instrukser vedrørende:

  • Avfallshåndtering
  • Brannvernrutiner
  • Bli kjent runde
  • Varslingsplan for Skagerak Kraft AS