Alle innleide som skal jobbe selvstendig i Skagerak Kraft sine anlegg skal gjennomføre e-læringen for opplæring i SHA og ytre miljø i Skagerak Kraft AS før oppstart av arbeidet/ oppdraget.

E-læringen består av teori etterfulgt av en eksamen, og det er krav om 70% riktige svar for å bestå. Dersom den enkelte ikke klarer dette blir man bedt om å ta e-læringen om igjen.