Alle innleide som skal jobbe selvstendig i Selskapets/Byggherrens sine anlegg skal i tillegg til den generelle introduksjonen også ha dokumentert opplæring i:

  • HMS for entreprenører/leverandører: dette gjennomføres ved at den enkelte melder seg på Skagerak Kraft sin e-lærings for entreprenører: "SHA og ytre miljø i Skagerak Kraft AS.
  • Sikker jobb Analyse (SJA)
  • Produktdokumentasjon
    • SHA plan
    • Miljøoppfølgingsplan
  • Spesifikke beredskaps- og vernerutiner for prosjektet