Skagerak Kraft har tillatelse til å forvalte norske naturressurser, ofte i små lokalsamfunn som er avhengig av både arbeidsplasser og inntekter fra vår virksomhet. Vår produksjon er derfor sterkt regulert av myndighetene. Dette skal bidra til å sikre positiv påvirkning på lokalsamfunnene. Kravene er i utvikling, og Skagerak Kraft ønsker å være i forkant av endringer som kan påvirke selskapet og våre interessenter.

Miljøledelse og ISO 14001

Skagerak Kraft AS er sertifisert etter standarden for miljøledelse, ISO 14001.

For oss betyr dette at vi er forpliktet til å ha oversikt over våre aktiviteter som gir et økologisk fotavtrykk, og at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon. Det krever at vi har system for dokumentasjon og kontroll av forhold som påvirker naturmiljøet rundt oss.

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent standard for miljøledelse som inneholder detaljerte krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Miljøledelse kan forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.

Miljøledelse og kompetanse

ISO-sertifiseringen stiller krav til miljøkompetansen blant de ansatte. Alle ansatte gjennomgår kurs i forhold til miljøledelse, og det er rutinemessig opplæring i styrende dokumenter vedrørende miljøledelse. I tillegg utarbeides årlige handlingsplaner med tiltak som bidrar til at vi øker vår miljøprestasjon. Ved alt større vedlikeholdsarbeid, opprustnings- og/eller utbyggingsprosjekt følger Skagerak Kraft opp ytre miljø gjennom egne miljøprogram- og planer.