Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye. Seksjon Produksjon ivaretar driften av 31 kraftstasjoner og 1 pumpeverk fordelt på tre kraftverksgrupper. Vi søker nå:

Energioperatør / Mekaniker

 


Kraftverksgruppene i Skagerak Kraft spenner over store deler av Sør-Norge, og har mange drifts-, vedlikeholds- og utbedrings oppgaver tilknyttet vassdragstekniske installasjoner og miljø. Denne stillingen vil hovedsakelig ha arbeid på våre kraftverk i Numedal og Valdres med direkte oppmøte.

I denne stillingen vil du, blant annet få:

  • Utføre daglig drifts-, vedlikeholds-, rehabiliterings- og montasjeoppgaver på installasjoner og utstyr i kraftanleggene i kraftverksgruppa i samarbeid med de andre energioperatørene i området
  • Utføre oppgaver knyttet til bistand under prosjekter spesielt med tanke på reguleringsanleggene i kraftverksgruppen
  • Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystemet, herunder optimalisering av disse i samarbeid med arbeidsplanlegger
  • Bidra aktivt til effektiv utnyttelse av produksjonsressursene gjennom kostnadseffektivt vedlikehold i et langsiktig perspektiv. Manøvrering av reguleringsanleggene etter markedsavdelingens og vassdragsteknisk ansvarlig sine ønsker/behov. Dette for å oppnå optimal produksjon og oppfylling av lovpålagte krav, herunder drift og kontroller av vannstandsmålesystemer, snømålinger og generelt tilsyn av dammer, tilkomstveier og reguleringsanlegg

For å trives i denne jobben, tror vi du er blid og positiv med gode samarbeidsevner. Du er engasjert og fleksibel og liker å være på farten. Du har en aktiv holdning til og motivasjon for god ivaretagelse av HMS og ytre miljø og har høye krav til kvalitet i arbeidet ditt.

Du har fagbrev innen industrimekanikerfaget og utpreget praktisk sans. Teknisk fagskole og ønske om spesialisering innenfor et fagområde er en fordel. Du har erfaring fra montasje, drift og vedlikehold av tekniske anlegg, og har enten kjennskap til vannkraftbransjen eller et sterkt ønske om å få det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb.

Arbeidsted vil være Kraftverksgruppe Numedal med oppmøte på Rødberg, men du må regne med å også arbeide ved kraftverkene våre i Aurdal, Tisleifjord og Bagn i Valdres.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Lars Eivind Narverud, tlf. 979 57 022

Søknadsfrist er 31. mai 2024

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.