Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide vannkraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende ressurser, og en skånsom utbygging av nye. Seksjon Marked har ansvar for selskapets kraftforvaltning, blant annet fysisk krafthandel og produksjonsoptimalisering, hydrologi og modellutvikling. Vi søker nå:

 

Produksjonsplanlegger

 

Mulighetene er mange, og aktivitetsnivået er høyt hos oss for tiden!

Vi ønsker oss deg som trigges av å maksimere verdi og minimere risiko i stadige mer komplekse energimarkeder.

 

Som Produksjonsplanlegger vil du blant annet:

  • Inngå i produksjonsvaktordning for disponering og optimalisering av selskapets kraftproduksjon;
  • Handle fysisk kraft i spotmarkedet på kraftbørsen NordPool, samt andre nordiske markeder for balansering av kraftsystemet og kontinuerlig intradaghandel
  • Bestrebe maksimal utnyttelse av vannet som er tilgjengelig i vannmagasinene Skagerak Kraft disponerer, med bakgrunn i ressurs- og prissituasjon samt innenfor rammene av Skagerak Krafts konsesjonsvilkår og selvpålagte restriksjoner
  • Delta i langsiktig produksjons- og revisjonsplanlegging
  • Bidra i arbeidet med å utvikle og forbedre handelsverktøy, analysemetoder og arbeidsprosesser og rapportere nødvendig informasjon internt og eksternt

 

Vi trenger at du har relevant utdanning på masternivå. Har du erfaring fra krafthandel og med verktøyene som benyttes til energidisponering og optimalisering, er det en fordel. Du har enten kjennskap til bransjen eller har et sterkt ønske om å få det.

Vi legger vekt på at du ...


.. er analytisk, strukturert og grundig i din arbeidsmetodikk

.. har gode samarbeidsevner og trives i samhandling med andre

.. er trygg på god og tydelig kommunikasjon

.. er nysgjerrig og har en entusiastisk holdning til å lære og utvikle nye ferdigheter

.. trives med å jobbe i et operativt miljø hvor du av og til må ta en beslutning selv om noe er usikkert

 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksible arbeidsordninger, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi holder til i hyggelige lokaler sentralt i Porsgrunn.

 

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

 

Lurer du på noe?

Kontakt Avdelingsleder Fysisk Krafthandel Åshild Stokke tlf.: 970 93 876

 

Søknadsfrist er 05.08.2024

 

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

 

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.