Kontaktinformasjon - Skagerak konsernet
Kundeservice35 51 89 90
Feilmelding35 51 89 91
Sentralbord35 93 50 00
Automatisk strømtelefon800 82 025
Det lokale Eltilsyn33 41 34 00 (Avtale om eltilsyn)
E-postkundeservice@skagerakenergi.no / firmapost@skagerakenergi.no /
firmapost@skagerakvarme.no

Besøksadresse til Skagerak Energi, Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme

Skagerak Energi, Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme er alle lokalisert på Floodeløkka i Porsgrunn. Tilgjengelig gjesteparkering finnes rett over gaten for Skageraks hovedkontor.

  • Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn.