Kontaktinformasjon - Skagerak konsernet
Kundeservice (8-15)35 51 89 90
Feilmelding (døgnåpent)35 51 89 91
Sentralbord (8-15)35 93 50 00
Det lokale Eltilsyn (8-15)33 41 34 00 (Avtale om eltilsyn)
E-postkundeservice@skagerakenergi.no / firmapost@skagerakenergi.no /
firmapost@skagerakvarme.no
PostadressePostboks 80, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse til Skagerak Energi, Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme

Skagerak Energi, Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme er alle lokalisert på Floodeløkka i Porsgrunn. Tilgjengelig gjesteparkering finnes rett over gaten for Skageraks hovedkontor.

  • Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn.