Det pågår arbeid med forsterkning av en dam i Vindsjåen-magasinet. Det skal også etableres et nytt båtutsett i området.

For å kunne gjennomføre arbeidene må vannstanden i magasinet holdes lav. Det vil derfor bli tappet mer vann enn vanlig fra Vindsjåen denne sommeren. Vannføringen i Kova blir derfor tidvis stor, og mulighetene til å krysse elva begrenses. Det anbefales å benytte etablerte bruer i vestenden av Kovvatn eller mellom Primhaug og Lauvhaug.

Vannføringen i Kova vil variere gjennom sommeren. Følgende plan er satt opp, men avvik kan forekomme.

Plan for vannføring i Kova
PeriodeVannføring (kubikkmeter per sekund)
dd - 5. juli1,5
5. juli - 8. juli3,5
8. juli - 12. juli1,5
12. juli - 22. juli3,5
22. juli - 29. juli1,0
29. juli - tbd1,5