Illustrasjon av markeder

Kilde; NordPool. Tillatelse til bruk gitt Skagerak Kraft AS av NordPool.