Skagerak Kraft legger vekt på å forvalte vannressursene på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi har som mål å være en sikker og ansvarlig produsent av elektrisk kraft, og alle våre kraftanlegg er sertifisert i hht den anerkjente miljøstandarden ISO 14001.

Miljøvennlig kraftproduksjon

Miljøarbeid med oppfølging av konsesjonskrav og selvpålagte krav er en naturlig del av vårt daglige arbeid.

Vårt mål er å drive miljøvennlig produksjon av fornybar kraft, og samtidig opptre ansvarlig og hensynsfult ovenfor lokalsamfunn og brukere av naturområdene der vi har våre anlegg. En posistiv samfunnsøkonomisk og samfunnssikker effekt av våre reguleringsaktiviteter er en utstrakt reduksjon av flomrisikoen, samt jevnere vannføring sett over året.

Miljøstandarden ISO 14001

Miljøsertifiseringen etter miljøstandarden ISO 14001 og opprettholdelse av ISO-sertifikatet er en synliggjøring av vårt miljøansvar, og en viktig del av vår utvikling og strategi.

Gjennom ISO 14001 sertifiseringen, har vi forpliktet oss til å ha en kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner i hele selskapet. Det betyr at vi:

  • Kartlegger hvordan våre aktiviteter påvirker miljøet rundt oss
  • Dokumenterer kontinuerlig forbedring gjennom fastlagte handlingsplaner

Dette er en prosess som fører til at Skagerak Kraft bygger en kultur der miljøansvar og miljøhensyn inngår i måten vi jobber på.