Miljøutfordringene i samfunnet er et resultat av menneskeskapte aktiviteter og de valg vi tar hver dag, og dette gjelder også Skagerak Kraft. I miljø- og klimaregnskapet synliggjøres våre miljøavtrykk og de aktiviteter vi vektlegger for å kunne bidra til en bærekraftig og miljøvennlig kraftproduksjon. 

Miljø- og klimaregnskapet er et verktøy for god miljøledelse og utgjør en del av selskapets målstyring og bærekraftsrapportering. Miljøregnskapet er satt opp med utgangspunkt i «The Greenhouse Gas Protocol» og klimaregnskapsdelen i miljøregnskapet er satt opp i henhold til kravene i ISO standarden 14064.