Verdens miljø- og klimamål setter krav til at man i et komplekst og teknologisk samfunn må finne en balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige valg som tas for å drifte storsamfunnet. De store klimaendringene utfordrer og inspirerer oss til å se på vannkraft med nye øyne. Dette handler ikke bare om å bygge ut mer, men også om å utnytte ressursene på en klimavennlig måte.

Vannkraften er grønn og fornybar

Vannkraften er uten konkurranse på toppen når det gjelder fornybare energikilder i Norge. Naturen har gitt oss fjell til å samle vann i, og daler til å montere kraftstasjoner i.

Utnyttelse av vannressursene har vært en viktig faktor i utviklingen av velferdsstaten Norge. Skagerak Kraft har bidratt til dette velferdssamfunnet.

Fornybar, men ikke uten miljøkonsekvenser

Miljøutfordringene i samfunnet er et resultat av menneskeskapte aktiviteter og de valg vi tar hver dag. Vassdragene i Norge er under stort press fra mange aktiviteter der industri, landbruk, skogbruk, kommunal virksomhet og friluftsaktiviteter dominerer. Det er viktig at alle viser ansvar.

Skagerak Kraft har forpliktet seg til

  • Å være en sikker og ansvarlig produsent av fornybar energi
  • Å forvalte naturressursen som omgir oss på en bærekraftig og miljøvennlig måte