Skageraks miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende og målet for våre aktiviteter er å oppnå en bærekraftig vannforvaltning.

Vannkraften har miljøpåvirkning

Vannkraften er en fornybar ressurs som utgjør svært liten trussel for miljøet, men uttaket av denne ressursen har likevel hatt sin pris. Mange elveleier og vassdrag har redusert vannføring, noe som naturligvis har medført konsekvenser for naturmiljøet.

Dette er en pris som samfunnet har valgt å investere i for å sikre de betydelige velferdsgodene som produksjon av elektrisk strøm gir. Med andre ord, storsamfunnet har akseptert miljøkostnaden for å utnytte mulighetene i en miljøvennlig fornybar energiproduksjon.

Store og små miljøtiltak

Eksempler på tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, tilrettelegging for opp- og nedvandring av fisk, og forbedring av terskler og vandringshinder. Det overordnete målet  er å oppnå bærekraftige og selvrekrutterende fiskestammer.

En bærekraftig vannforvaltning innebærer at vi vektlegger gjennomføring av små og store positive miljøtiltak i og rundt våre vassdragsanlegg.

Eksempler på miljøtiltak: