Opprinnelsesgarantier er gjennom Fornybardirektivet i EU fra 2009 blitt et felles standardisert europeisk produkt for å spore fornybar kraft. Sluttbruker kan dokumentere kjøp av fornybar kraft uavhengig av fysisk kobling. Systemet med opprinnelsesgarantier driftes av myndighetsorganer for å sikre kvalitet og unngå at fornybar kraft selges flere ganger.

Den nyeste utviklingen i EU peker på opprinnelsesgarantier som et viktig verktøy for å sørge for at EU er i front for å sikre overgangen til fonybarsamfunnet. Opprinnelsesgarantier gir produsenter av fornybar energi ekstra inntekter som kan gå til utvikling av mer fornybar kraftproduksjon.

Prisene på opprinnelsesgarantier varierer med tilbud og etterspørsel, men har de seneste årene vist en klart stigende tendens. Sluttkunders engasjement gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier er en viktig driver for utviklingen av fornybar kraftproduksjon. RE100 er et tydelig initiativ der flere av verdens største selskaper har gått sammen i en målsetting om å bruke og kunne dokumentere 100% fornybar kraft.

Spørsmål om opprinnelsesgarantier?

Pioneerer innen opprinnelsesgarantier

Skagerak Kraft har vært aktive i markedet for opprinnelsesgarantier i snart 20 år. Markedet har utviklet seg mye underveis parallelt med regulatorisk arbeid fra EU og andre relevante myndighetsorganer. Noen aktuelle milepæler for Skagerak Kraft:

  • 2002 : Deltakelse i det nederlandske systemet for Green Certificate System
  • 2003 : Deltakelse i LEC for markedet i Storbritannia
  • 2007 : Avtale mellom Statkraft og Skagerak Kraft om salg av opprinnelsesgarantier til Fjordkraft

Geir Kildal har helt siden starten vært sentral i dette arbeidet for Skagerak Kraft. Greenfact hadde i 2017 er intervju med Geir den han blant annet forteller om sitt syn på den videre utviklingen for opprinnelsesgarantier. Intervjuet er gjengitt i sin helhet nedenfor.