Skagerak Kraft har sendt en forhåndsmelding for Sauland kraftverk til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med forhåndsmeldingen går Skagerak et skritt videre med utbyggingsplanen i Hjartdal. I meldingen er det laget et forslag til konsekvensutredningsprogram, men det blir også mulig for andre å gi innspill til hva som skal utredes, forteller energidirektør Finn Werner Bekken.

- Det er myndighetene ved NVE som bestemmer saksgangen fremover. Den foregår normalt slik at forhåndsmeldingen vår legges ut på høring. I løpet av høringen arrangerer NVE et folkemøte hvor vi orienterer om planene. Formålet med høringen er å få fastsatt et konsekvensutredningsprogram som vi er forpliktet til å gjennomføre før vi kan søke om konsesjon.

Vil ha grundig prosess

For å nå flest mulig av de berørte har Skagerak laget en brosjyre som presenterer utbyggingsplanene. Den skal blant annet distribueres til alle husstander i Hjartdal. Bekken inviterer lokalbefolkningen til å være aktive og oppfordrer dem til å gi innspill i forbindelse med den kommende høringen.

- Jeg har forståelse for at det kan være delte meninger om utbyggingsplanene våre. Det som er viktig for oss er at vi får en grundig prosess hvor alle berørte blir involvert. Målet vårt er at alle fordeler og ulemper blir belyst på en skikkelig måte, understreker han.

Sauland kraftverk skal etter planene levere rundt 215 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 10.000 husstander årlig.

- Vi mener vi har et godt prosjekt, og at Sauland kraftverk vil gi mye elektrisk kraft med relativt små konsekvenser, sier Bekken.

Vil sende konsesjonssøknad neste år

Etter at alle konsekvensutredningene er gjennomført vil Skagerak søke om konsesjon for Sauland kraftverk. Bekken regner med at det kan skje i løpet av ett års tid. Konsesjonssøknaden vil bli behandlet av NVE, som utarbeider en innstilling til Olje- og energidepartementet. Dersom konsesjonssøknaden innvilges, kan utbyggingen komme i gang i 2010. Kraftverket vil i så fall være i full drift fra våren 2013.

Les mer:

Meldingsbrosjyre om Sauland kraftverk (pdf 1,3 mb) (1MB)
Forhåndsmelding Sauland kraftverk - Melding med forslag til utredningsprogram (pdf 0,8 mb) (841KB)
Om Sauland kraftverk på NVEs internettsider