Skagerak Kraft har etter tre års planlegging levert inn konsesjonssøknad for å få bygge Sauland kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark. Produksjonsdirektør Finn Werner Bekken forteller at Sauland kraftverk vil gi et betydelig bidrag med ny fornybar energi i nasjonal sammenheng.

Tilsvarer 20 småkraftverk

En utbygging vil gi mer enn 20 ganger så mye energi som et middels stort småkraftverk på 10 GWh. Konsekvensene for naturressurser, miljø og samfunn er moderate i forhold til den betydelige mengden energi som kraftverket vil produsere, sier Bekken .

Sauland kraftverk vil føre vann i tunnel fra Hjartsjå og Sønderlandsvatn og utnytte vannkraftpotensialet i henholdsvis Hjartdøla og Skogsåa samt tilstøtende sideelver. Kraftstasjonen vil bli bygd inne i fjellet nord for Skårnes. Vannet fra de to vassdragene blir ført ut av stasjonen i tunnel som kommer ut noe nedenfor Omnesfossen i Hjartdøla.

Stort utredningsarbeid

Vi har gjennomført et omfattende utredningsarbeid før søknaden ble sendt. I tillegg til søknaden er det laget 14 fagrapporter som tar for seg ulike konsekvenser i forbindelse med en utbygging. Alle disse konsekvensutredningene er utarbeidet av eksterne og uavhengige konsulenter innefor de respektive fagområdene, forteller Bekken.

Konsesjonssøknaden er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden skal ut på offentlig høring før NVE skal avgi sin innstilling til Olje- og energidepartementet.

Alle sider skal belyses

Konsesjonssøknaden skal gjennom en grundig behandling før NVE avgir sin innstilling. I første omgang skal den ut på offentlig høring. Vi som utbygger er opptatt av at søknaden skal få en bred gjennomgang for å få belyst alle sider av prosjektet, sier Bekken.

Sauland kraftverk vil få en årlig middelproduksjon på 218 GWh, omtrent tilsvarende årlig strømforbruk for 10 900 husstander. Utbyggingskostnaden er beregnet til 982 millioner kroner, og byggetiden vil være cirka 2,5 år.

 

Hoveddokumenter:

Konsesjonssøknad (15,4 mb) (PDF, 12MB)
Informasjonsbrosjyre om konsesjonssøknad. (6,3 mb) (PDF, 8MB)
Tekningsvedlegg. (10,1 mb) (PDF, 9MB)
Grunneier- og falleierlister. (Ikke på web)