Konsekvenser for Samfunn
FagområdeKonsekvensgrad
Samfunnsmessige verknader - sumMiddels positiv
Næringsliv og sysselsettingStor positiv (anleggsfase)
Liten positiv (driftsfase)
Kommunal økonomi og lokal verdiskapingStor positiv
(anleggs og driftsfase)
Lokal og nasjonal kraftoppdekkingStor positiv
Helsemessige forholdUbetydeleg
FriluftslivLiten negativ
ReiselivLiten negativ
JaktUbetydelig
FiskeLiten negativ