Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.
Skagerak Kraft har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye.

Hvis det faller et snøfnugg på Hardangervidda og ingen er på fjellet for å høre det, vil det da lage lyd?

 

For en av våre hendelslyttere vil dette registreres som en endring i snømagasinet og starte en kaskade av modellkjøringer av forskjellig natur. Sluttresultatene gir beslutningsstøtte til energidisponering utført av vakt eller algoritme og kan ende opp i kjøpt eller solgt kraft.

Nei da; dette er ikke helt sant nå, men mange av komponentene er på plass og det er noe det jobbes målrettet mot.

Skagerak Kraft AS har ansvaret for produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Vi har 49 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Seksjon Energidisponering og Handel har ansvar for selskapets kraftforvaltning, blant annet fysisk krafthandel og produksjons-optimalisering, hydrologi og modellutvikling.

Det er et ønske om å få opp utviklingstakten og industrialisere verktøyene for beslutningsstøtte. Hvis du syns det høres spennende ut med bruk av fysiske distribuerte tilsigsmodeller, deterministiske og stokastiske optimaliseringsmodeller, statistisk analyse og økende grad av maskinlæringsmetodikker bør du lese videre.
Kunne du tenkt deg å videreutvikle prognoseverktøy som kan håndtere skiftende klima, et stadig mer komplekst kraftsystem som rekker å beregne før stadig kortere tidsfrister utløper? Da bør du ta kontakt!

Avdeling Modellutvikling er organisert som tre ganske autonome team med forskjellig ansvar og kompetanse;

  • Prognosering av priser på kort og mellomlang sikt har Analyse ansvar for
  • Prognosering av tilsig, forståelse av hva som pågår i nedslagsfeltene, er det Hydrologi som utvikler
  • Bruken av prognosene, modellering av vassdragene og koblingen mellom modell og marked gjør Optimalisering

Hvert team har profesjonelle utviklere som jobber tett med domeneekspertene og løsningene utvikles og eies i felleskap med dem.

Det viktigste avdelingen skal levere er relevant beslutningsstøtte og påse at beslutningsstøtten holder seg relevant. Det er derfor viktig å kommunisere godt med dem som bruker verktøyene, holde seg oppdatert på nye metoder og aldri stoppe å videreutvikle. Nå ønsker avdeling Modellutvikling å forsterke teamet Optimalisering:

Hvis du har erfaring med verktøyene som benyttes til energidisponering oppfordres du til å søke! Hvis dette ikke gjelder deg, er det ønskelig at du har utdanning på masternivå innen teknologiske, økonomiske eller matematiske fag, er oppriktig nysgjerrig, god til å samarbeide og syns det er spennende å vite målet, men ikke helt veien. Har du kjennskap til kraftmarkedet vil det være en fordel. Det er et veldig tett samarbeid med utviklere, så noe programmeringskunnskap er et krav. Ut over det er det viktigste at du har rett innstilling, er grunnleggende nysgjerrig og liker godt å jobbe i team.

 

Vi tilbyr:
Hos oss får du konkurransedyktige betingelser gode velferdsordninger og fleksibilitetsløsninger. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn, inkludert kort vei til et ungt miljø med både utdanningsinstitusjoner og kulturtilbud rett utenfor døra. Vi liker å jobbe tverrfaglig og på tvers av organisatoriske skillelinjer på evig jakt etter de beste løsningene.

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Modellutvikling Sten-Enok Wersland
Tlf: 909 36 609 / e-post: sten-enok.wersland@skagerakenergi.no

Leder Energidisponering og Handel Andreas Billington
Tlf: 920 13 908 / e-post: andreas.billington@skagerakenergi.no


l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist: Snarest og senest 4. desember 2022


Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.