Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.
Skagerak Kraft har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye.

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner innen bærekraftig næringsutvikling.

Skagerak Energi er på lag med en grønn fremtid og gjennom vårt nye initiativ «Energitjenester» ønsker vi å få flere med på laget.
Energitjenester er en lagspiller for private og offentlige mellomstore virksomheter, eksempelvis innen industrisektoren eller handelsbedrifter.
Mellomstore virksomheter har gjerne et komplisert energibehov, og samtidig et stort potensial for effektivisering. Vi leverer tjenester som sørger for at kundene kan optimalisere sin energibruk til beste for økonomien og miljøet. Dette gjør vi gjennom skreddersydde løsninger som på en smart måte utløser energi- og bærekraftspotensialet hos våre kunder.

Skagerak Energitjenester er et initiativ driftet av Skagerak Kraft som er 100% eiet av Skagerak Energi, og skal være et dynamisk og lite miljø med evne til å tenke innovativt, fleksibelt og skape gode resultater gjennom tett samarbeid med våre kunder.

Vi øker satsingen innen kraftforvaltning og handel, og skal nå styrke organisasjonen med en sentral rolle;
 

Leder for krafthandel

 

Avdelingen vil handle med både fysisk kraft og på sikt derivater. Avdelingen vil også få ansvar for handel og opprinnelsesgarantier og elcert.
Vi søker en utviklingsorientert og tydelig leder som er initiativrik og engasjert i jobben. Du må trives i et hektisk miljø og kunne ta ansvar for å utvikle vår handelsdesk til å bli en solid og anerkjent handelsdesk i bransjen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Aktivt bidra til å utvikle forretningsområdet Kraftforvaltning og handel
 • Utvikle og iverksette nye forretningsmuligheter innen ansvarsområdet
 • Personal- og fagansvar for avdelingens medarbeidere
 • Lede arbeidet med forbedring av handelsverktøy, analysemetoder og arbeidsprosesser
 • Lede utviklingen mot nye kraftmarkeder
 • Samhandling med andre kompetansemiljøer i Skagerak Energi, som BO, analyse, etc.
 • Bidra med kompetanse og tjenester i dialog med kunder

Din profil:

 • Høyere utdanning innen økonomi, produksjon eller andre relevante fagområder
 • Min. 5 års erfaring innen forvaltning og handel
 • Erfaring fra krafthandel er en fordel, men andre tradingmiljøer som f.eks. finans er også aktuelt
 • Kjennskap til derivathandel er ønskelig
 • Teknisk og kommersiell forståelse for styring og handel med fleksible ressurser og distribuert energi
 • Solid IT-kompetanse 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert arbeidsform og stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Fremoverlent, ambisiøs og "på ballen"
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Du må kunne identifisere deg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger


Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Porsgrunn. Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, tar du kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting, Erik Aasmundtveit på tlf. 414 31 398, eller Geir Nordvold på tlf. 938 28 100. Du kan også kontakte konstituert leder for Skagerak Energitjenester, Stian Nilsen, tlf. 975 27 129.