Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.
Skagerak Kraft har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye.

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner innen bærekraftig næringsutvikling.

Skagerak Energi er på lag med en grønn fremtid og gjennom vårt nye initiativ «Energitjenester» ønsker vi å få flere med på laget. Energitjenester er en lagspiller for private og offentlige mellomstore virksomheter, eksempelvis innen industrisektoren eller handelsbedrifter. Mellomstore virksomheter har gjerne et komplisert energibehov, og samtidig et stort potensial for effektivisering.

Vi leverer tjenester som sørger for at kundene kan optimalisere sin energibruk til beste for økonomien og miljøet. Dette gjør vi gjennom skreddersydde løsninger som på en smart måte utløser energi- og bærekraftspotensialet hos våre kunder.

Skagerak Energitjenester er et initiativ driftet av Skagerak Kraft som er 100% eiet av Skagerak Energi, og skal være et dynamisk og lite miljø med evne til å tenke innovativt, fleksibelt og skape gode resultater gjennom tett samarbeid med våre kunder.

Vi øker satsingen innen kraftforvaltning og handel, og skal nå styrke organisasjonen med en sentral rolle;

Leder for salgsavdelingen

 

Vi ønsker deg som er initiativrik, engasjert og med en utpreget kommersiell legning. Du må trigges av å bygge og utvikle et salgs- og markedsteam fra "scratch" som skal bidra til å skape verdier både for Skagerak Energitjenester og våre kunder.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Lede og utvikle selskapets kommersielle satsning
 • Identifisere og utvikle nye markeder og områder for energioptimalisering
 • Personal- og fagansvar for avdelingens medarbeidere
 • Lede, inspirere, utvikle og coache eget salgsteam
 • Være delaktig i operativt salgsarbeid selv
 • Sette deg inn i, og lede, salg mot nye kraftmarkeder
 • Forhandling av store kontrakter og leveranser
 • Samhandling med andre kompetansemiljøer i Skagerak Energi, som BO, risk, compliance, etc.

Din profil:

 • Kjennskap til krafthandel innenfor intradag og reservekraftsmarkeder er en fordel
 • Interesse for, og kunnskap om, energistyring og optimalisering
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • B2B Salgserfaring med dokumenterte resultater
 • Erfaring med teknisk løsningsslag - gjerne innen energibransjen
 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper med evne til nettverksbygging
 • Strukturert arbeidsform og med stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Fremoverlent, ambisiøs og på "ballen"
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Du må kunne identifisere deg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger


Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Porsgrunn. Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, tar du kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting, Erik Aasmundtveit på tlf; 414 31 398, eller Geir Nordvold på tlf. 938 28 100. Du kan også kontakte konstituert leder for Skagerak Energitjenester; Stian Nilsen, tlf. 975 27 129.