Skagerak Kraft er en av Norges største produsenter av vannkraft. All vår vannkraftproduksjon er selvsagt 100 % fornybar. Når du kjøper opprinnelsesgarantier fra oss er du sikret at ditt strømforbruk kan dokumenteres 100 % fornybart.

Skagerak Kraft tar miljøansvaret sitt på alvor. Vi gjennomfører årlig miljøtiltak i våre vassdrag. Våre kraftverk er ISO 14001 sertifisert. Samtidig sørger vi for mer fornybar kraftproduksjon gjennom utbygging av nye kraftverk og rehabilitering av eksisterende kraftverk.