Skagerak Kraft tar miljøansvaret sitt på alvor. Vi gjennomfører årlig miljøtiltak i våre vassdrag. Våre kraftverk er ISO 14001 sertifisert. Samtidig sørger vi for mer fornybar kraftproduksjon gjennom utbygging av nye kraftverk og rehabilitering av eksisterende kraftverk.

Skagerak kule holdes i en hånd