De tre største falleierne i Vinda, Øystre Slidre kommune, Clemens Kraft og Skagerak Kraft, inngikk torsdag 14. mars 2013 en samarbeidsavtale om et fremtidig kraftverk i vassdraget.

Samarbeidsavtalen skal omfatte alt arbeid frem til partene har tilstrekkelig grunnlag for en endelig investeringsbeslutning. Deretter er det meningen at den skal avløses av en avtale om bygging og drift av kraftverket.

Samarbeid gjennom styringsgruppe

Det er etablert en styringsgruppe med representanter for de ulike selskapene. Det er også etablert en prosjektgruppe i Skagerak Kraft som har det praktiske ansvaret med det arbeidet samarbeidsavtalen omfatter.

- Vinda kraftverk ser ut til å være et godt prosjekt som gir betydelig ny fornybar kraft med begrensede konsekvenser for samfunn og miljø. Vi er veldig glad for å møte god samarbeidsvilje fra kommunen og Clemens Kraft, sier direktør Finn Werner Bekken i Skagerak Kraft.

Offensiv kommune

Øystre Slidre kommune hilser planene velkommen.

- I Øystre Slidre tenker vi offensivt og griper de mulighetene vi har. Vinda kraftverk er en mulighet som vil gi verdiskapning og arbeidsplasser i kommunen, mener ordfører Kjell Berge Melbybråten.

Clemens Kraft, som er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond, ser også frem til samarbeidet.

- Clemens Kraft driver med småskala produksjon av ny fornybar energi, og Vinda er et relativt stort prosjekt i denne sammenheng. Med kommunen og Skagerak som partnere har vi tro på at dette vil bli et godt prosjekt, sier daglig leder Ronny Solberg.

Åpent møte 3. april

I begynnelsen av mars ble det levert en forhåndsmelding for prosjektet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette er en tidlig informasjon om prosjektet og skal blant annet gi myndighetene grunnlag for å fastsette et konsekvensutredningsprogram.

I den forbindelse avholder NVE et åpent møte onsdag 3. april 2013. Der vil representanter for prosjektet orientere om planene. NVE vil annonsere endelig tid og sted for møte i dagspressen.

Skagerak største falleier

I følge foreløpige anslag er Skagerak Kraft største eier av fallrettigheter med 65 prosent. Deretter kommer Clemens Kraft med 17 prosent og Øystre Slidre kommune med 16 prosent. 2 prosent tilhører private grunneiere.