Vrenga Kraftverk ble satt i drift i 1958. Mens Hølseter ble satt i drift i 1980. For å sikre driften for de neste tiårene må følgende arbeid gjennomføres:
 
  • Kraftverkenes kontrollanlegg skiftes ut 
  • Høyspentanlegg skal oppgraderes
  • Barrierer mot utslipp av olje skal ytterligere styrkes.

Hensyn til forsyningssikkerhet

Kraftverkene har betydning for forsyningssikkerheten i området. Tidspunkt for gjennomføring og rekkefølge er valgt i samarbeid med Flesberg Elektrisitetsverk og skal minimere mulighetene for å komme i en underskuddssituasjon i det lokale elektrisitetsnettet. 
 
Av samme årsak skal arbeidene gjennomføres først på Hølseter, deretter på Vrenga, slik at minst ett av kraftverkene er tilgjengelig for produksjon i perioden.

 

Regulering

Arbeidene gjennomføres innenfor de allerede vedtatte manøvreringsreglene for magasinene, men vil medføre lav vannstand for regulerte vann i perioder. 
 

Tidsplan

  • 17.9 - 23.11: Vrenga kraftverk ute av drift 
  • Kjørkjevatn og Hånavatn reguleres til laveste regulerte vannstand (LRV*) før revisjonen på Vrenga starter i 2018. Deretter fylles de opp igjen ved naturlig tilsig
  • Frem til 31.7: Hoppestadvatn ca 1-1,5 meter under høyeste regulerte vannstand (HRV*)
  • 1.8 - 17.9: Hoppestadvatn tappes ned til ca 10 meter under HRV
  • Fra 17.9: Hoppestadvatn fylles opp til HRV, avhengig av nedbør og tilsig
  • Kjørkjevatn og Hånavatn reguleres til laveste regulerte vannstand (LRV*) før revisjonen på Hølseter starter i 2019. Deretter fylles de opp igjen ved naturlig tilsig
  • August-september 2019: Hølseter kraftverk ute av drift


Kartutsnitt (Klikk i kartet for komplett oversiktskart)

HRV: Høyeste retulerte vannstand gitt ved konsesjon
*  LRV: Laveste regulerte vannstand gitt ved konsesjon