Fornybar energi er i voldsom vekst. Ny fornybar energi gjennom sol og vind får stadig lavere kostnader ved utbygging og stadig større utbredelse. Den variable tilgangen på sol og vind gir noen utfordringer med å balansere kraftsystemet. Regulerbar vannkraft er med å sørge for denne balansen. Sammen vil sol, vind og vann kunne dekke mesteparten av den fornybare energien vi har behov for i nordisk og europeisk sammenheng.

Skagerak Kraft kan tilby opprinnelsesgarantier fra egen vannkraftproduksjon og et eget solkraftanlegg. I tillegg kan vi skaffe opprinnelsesgarantier fra sol, vind, vann eller bio fra våre samarbeidspartnere.