143

Ansatte

5915 GWh

Middelproduksjon

52

Antall kraftstasjoner