Damrehabiliteringene i Siljan ved Vanebu og Sporevann er snart ferdig. Som en sluttkontroll av den nye dammen på Sporevann vil vannstanden økes fra tirsdag 18. juni på ettermiddagen til fullt magasin på kotehøyde 346,75 onsdag/torsdag. 

Fra lav til høy vannstand

Området som ofte brukes som friluftscamp på sommeren vil derfor bli satt under vann noen dager. Etter sluttkontrollen vil vannstanden senkes ned til hva som er normalt for årstiden. Hvor lang tid det tar å få vannstanden ned, er avhengig av nedbør og lokalt tilsig i bekker og elver, men er anslått til tre til fem dager.