Peltonturbin Prototyp virkningsgradsmålinger
Ansvarlig:HydroCen
Formål med prosjektet:Forbedre måleteknikken for måling av prototyp virkningsgrad i Peltonturbiner. Optimalisere drift av kraftverket og kjøre med større fleksibilitet.
Oppstartsdato:01.01.2021
Sluttdato:24.08.2024
Kontaktperson:Harald-Knut Kvandal
Partnere:NTNU

 

System optimization between power producer and grid owners for more efficient system services - SysOpt
Ansvarlig:Universitetet i Sør-Øst Norge
Formål med prosjektet:Økt kompetanse på generatoren. Modellene ønske å bli brukt til blant annet prediktivt vedlikehold. Nytt marked for reaktiv effekt. Tilgang på Human Kapital. Reduksjon i nett-tap.
Oppstartsdato: 01.10.2021
Sluttdato:30.09.2025
Jane Berit Solvi
Ekstern støtteordning:KSP (Norges forskningsråd)
Partnere: Statkraft, USN, Lede, Statnett, NVE, Hymatek, Helgeland Kraft, NTNU

 

TwinLab – Digital Twin Laboratory for Hydropower (Digital tvilling vannkraftverk)
Ansvarlig:HydroCen
Formål med prosjektet:Utvikle digital tvilling for vannvei og aggregat.
Oppstartsdato:01.01.2021
Sluttdato:31.12.2021
Kontaktperson:Ingunn Granstrøm
Partnere: SINTEF Energi, NTNU