Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv
Ansvarlig:Energi Norge
Formål med prosjektet:Prosjektet har som mål å etablere og ta i bruk kunnskap som utvikler damsikkerhet i et samfunnsoptimalt perspektiv.
Oppstartsdato:01.01.2016
Sluttdato:31.12.2021
Kontaktperson:Magne Wraa

 

Riprap design on the downstream slopes of rockfill dams
Ansvarlig: SINTEF
Formål med prosjektet:Utvikling av verktøy for optimal plastring av fyllingsdammer.
Oppstartsdato:01.01.2021
Sluttdato:31.12.2022
Kontaktperson:Richard Volhovd
Partnere:SINTEF Energi, Energi Norge, NTNU