Skagerak Krafts årsproduksjon tilsvarer forbruket til 285 000 boliger, og nær 4,5 prosent av landets samlede kraftproduksjon.

Nye prosjekter

I tillegg arbeider selskapet med flere vannkraftprosjekter som har fått konsesjon eller ligger til konsesjonsbehandling hos myndighetene. Skagerak Kraft utvikler, bygger og drifter også solkraftanlegg, og er på jakt etter flere tomter som egner seg for klimavennlig energiproduksjon.

Ansatte i flere regioner

Skagerak Kraft har ansatte i Valdres, Numedal, Øst- og Vest-Telemark i tillegg til Grenland. De arbeider hver dag for at selskapets produksjonsanlegg skal levere ren energi til samfunnet.

Skagerak Kraft er 100% eiet av Skagerak Energi. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.