Skagerak Krafts årsproduksjon tilsvarer forbruket til 285 000 boliger, og nær 4,5 prosent av landets samlede kraftproduksjon.

Nye prosjekter

I tillegg arbeider selskapet med flere vannkraftprosjekter som har fått konsesjon eller ligger til konsesjonsbehandling hos myndighetene. Skagerak Kraft vil også bli produsent av solkraft om forsknings- og utviklingsprosjektet Skagerak EnergiLab realiseres i samarbeid med Skagerak Nett.

Ansatte i flere regioner

Skagerak Kraft har ansatte i Valdres, Numedal, Øst- og Vest-Telemark i tillegg til Grenland. De arbeider hver dag for at selskapets produksjonsanlegg skal levere ren energi til samfunnet.

I tillegg til egne kraftverk forvalter Skagerak Kraft produksjonsverdier ved cirka 70 kraftverk over hele landet.

Skagerak Kraft er 100% eiet av Skagerak Energi. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.