Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har klare retnignslinjer på hvor lavt og hvor høyt vannstanden kan være i et regulert vann/magasin. Man kaller det laveste regulerte vannstand (LRV) og høyeste regulerte vannstand (HRV). Skagerak Kraft skal alltid sørge for at vannstanden er innenfor LRV og HRV nivå i de vann og magasiner vi disponerer og påvirker.


Tabellen viser magasiner hvor Skagerak Kraft er med på å påvirke vannstanden.

Regulert vannstand
VassdragRegulert vannHøyeste regulerte vannstand (HRV)Laveste regulerte vannstand (LRV)
ArendalsvassdragetNapevann512.13487.13
ArendalsvassdragetGaus589.12550.12
BegnavassdragetAurdalsfjord306.99303.24
BegnavassdragetBløytjern749.05*746.05*
BegnavassdragetTisleifjord820.71*809.21*
KragerøvassdragetToke60.3555.75
NumedalsvassdragetSønstevann1060.001028.90
NumedalsvassdragetFønnebøfjorden459.90459.00
NumedalsvassdragetHanavann653.00644.00
NumedalsvassdragetHoppestad563.00550.00
OtravassdragetBotsvatn551.00465.00
OtravassdragetVatnedalsdammen840.00700.00
OtravassdragetUrevatn1175.001141.00
SiljansvassdragetMykle423.53413.53
SiljanvassdragetGorningen74,9065,00
Sira-kvina vassdragetRoskreppfjorden929.00890.00
Sira-kvina vassdragetSvartevatn899.00780.00
Sira-kvina vassdragetGravann660.00625.00
SkiensvassdragetBreivatn749.00723.00
SkiensvassdragetKovatn875.00859.00
SkiensvassdragetSkjessvatn805.50791.00
SkiensvassdragetVindsjåen971,00956,00
SkiensvassdragetBonsvatn754.00740,00
Ulla-førre vassdragetBlåsjø1055.00930.00

*Høyder oppgitt i NN2000.