Opprinnelsesgarantier er en frivillig merkeordning for elektrisitet for å gi forbrukerne et valg mellom fornybar og ikke-fornybar kraft. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv i 2001. Alle Skageraks kraftstasjoner er godkjent for opprinnelsesgarantier, og vi får utstedt én opprinnelsesgaranti for hver MWh vi produserer. Skagerak Kraft er miljøsertifisert i henhold til ISO-standard 14001, og 28 av våre kraftstasjoner omfattes av denne sertifiseringen.

Sporing av kraft

Hvert år offentliggjør NVE en nasjonal varedeklarasjon for elektrisitet, som er korrigert for handel med opprinnelsesgarantier, og er måten vi sporer strømmen på. Dersom du ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier vil denne varedeklarasjonen gjelde, mens dersom du kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende ditt kraftforbruk vil disse opprinnelsesgarantiene gjelde som din varedeklarasjon.

Kontakt Skagerak Energitjenester om du er interessert i å vite mer om opprinnelsesgarantier.