Den svensk-norske elsertifikatordningen startet i 2012. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i 2020. Av dette har Norge forpliktet seg til å finansiere 13,2 TWh, mens Sverige finansierer 15,2 TWh. I 2017 bestemte svenske myndigheter seg for å utvide ordningen i Sverige med ytterligere 18,0 TWh. Samlet mål om ny fornybar energiproduksjon er 46,4 TWh. Siste frist for norske aktører å få kraftverksanlegg godkjent for elstertifikater er i 2020, mens ordningen for innløsning av sertifikater avsluttes i år 2045. Elsertifikatmarkedet er en markedsbasert støtteordning. Systemet fungerer slik at produsenter av fornybar elektrisitet får tildelt ett elsertifikat per megawattime (MWh) elektrisitet de produserer i 15 år.  Elsertifikatordningen er teknologinøytral, dvs. at alle former for fornybar elektrisitetsproduksjon kvalifiserer for rett til elsertifikater, herunder vannkraft, vindkraft og bioenergi.

Statlig organisering av elsertifikatordningen

Norges vassdrags- og energidirektorat er forvaltnings- og tilsynsansvarlig under elsertifikatordningen og skal blant annet godkjenne anlegg for tildeling av elsertifikater.Statnett SF er ansvarlig for det elektroniske registeret (NECS) hvor elsertifikatene utstedes og annulleres.

Godkjente anlegg (kilde; NVE)