Ved eldre utbygginger ble natur og miljø ikke vektlagt på samme måte som i dag. Myndighetene vil derfor i årene fremover revidere miljøvilkår for eksisterende utbygginger for å sikre en helhetlig forvaltning av vannkraftressursene.

Hovedmålet med en revisjon av eldre konsesjonsvilkår er å vurdere tiltak for å bedre forholdene for miljø, landskap og friluftsliv i tidligere regulerte vassdrag. 

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som er oppstått som følge av reguleringene, men ved revisjon kan også vilkårene generelt bli modernisert, og uaktuelle vilkår kan bli slettet. Rammene for selve konsesjonen, inkludert reguleringshøyden, er fastsatt og kan ikke endres. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas opp til revisjon.

Skagerak Kraft forventer at det som følge av vilkårsrevisjonene, må gjennomføres flere miljøundersøkelser i vassdrag hvor vi har kraftproduksjon, og at det kan bli krav om gjennomføring av nye tiltak. Vi fokuserer derfor på å arbeide systematisk for å vurdere, dokumentere og kommunisere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige med tanke på både miljø-, bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn.

Skagerak Kraft - oversikt over konsesjonssaker vi er involvert i
Konsesjonssaker (Nye vilkår fastsatt for Uvdalsvassdraget og Åbjøravassdraget, se link for detaljer)Fylke
Skagerak Kraft er ansvarlig for følgende konsesjonssaker
Reguleringen av Hjartdøla, Tuddalsvassdraget og HeiåiVestfold Telemark
Reguleringen av Sundsbarm med tilhørende overføringerVestfold Telemark
Reguleringen av UvdalsvassdragetViken
Reguleringen av Gjuva, Vrenga og Høymyrselv på BlefjellViken
Skagerak Kraft er involvert i følgende konsesjonssaker
Reguleringen av Aurdalsfjord i BegnaInnlandet
Reguleringen av Åbjøravassdraget i ValdresInnladet
Reguleringen av Hovatn, Fistøylvatn og Raudvatn i FinndølaAgder
Reguleringen av OtravassdragetAgder