FishPath - Turbulent eddies to create paths for safe downstream migration of salmonids and eel past hydropower intakes
Ansvarlig:NINA - Norsk institutt for naturforskning
Formål med prosjektet:Undersøke mulighetene til å bruke sammenkoblede turbulensvirvler som fiskestier for nedvandrende fisk forbi kraftverksinntak.
Oppstartsdato:01.04.2021
Sluttdato:31.03.2026
Kontaktperson:Mathilde Berg
Ekstern støtteordning:KPN (Norges forskningsråd)
Partnere:SINTEF Energi, Energi Norge, NINA, NORCE, ETH Zürich, NTNU, Agder Energi

 

GPS merking av villrein
Ansvarlig:NINA - Norsk institutt for naturforskning
Formål med prosjektet: Kunnskap om villreinens arealbruk.
Oppstartsdato:01.01.2018
Sluttdato: 31.12.2022
Kontaktperson:Magne Wraa

 

Nye miljørestriksjoner - samlet innvirkning på kraftsystem
Ansvarlig: Energi Norge
Formål med prosjektet:Kvantifisere samlet innvirkning på kraftsystem i Norden av nye miljørestriksjoner for vannkraftproduksjon.
Oppstartsdato:01.02.2020
Sluttdato:31.12.2022
Kontaktperson:Tone Gammelsæter
Ekstern støtteordning: IPN (Norges forskningsråd)
Partnere:SINTEF Energi, Energi Norge

 

Oppvandring av laks, sjøørret og havniøye
Ansvarlig:Akershus Energi
Formål med prosjektet: Kunnskap om oppvandring av fisk i nedre del av Skiensvassdraget.
Oppstartsdato: 01.01.2019
Sluttdato:01.05.2021
Kontaktperson:Bjarte Guddal

 

Verdisetting av flomdempningstjenester fra vannkraftmagasin - SamVann
Ansvarlig: SINTEF
Formål med prosjektet:Etablere metode for verdisetting av flomdempningstjenester fra vannkraftmagasin.
Oppstartsdato:01.01.2021
Sluttdato: 01.12.2023
Kontaktperson: Lars Ole Thunold
Ekstern støtteordning:IPN (Norges forskningsråd)

 

Ål i Kragerøvassdraget
Ansvarlig:Skagerak Kraft
Formål med prosjektet:Kunnskap om opp- og nedvandring.
Oppstartsdato:12.03.2019
Sluttdato:31.12.2022
Kontaktperson:Mathilde Berg