Skagerak Kraft har produsert elektrisitet fra vannkraft i over hundre år. I likhet med vannkraft er sol- og vindkraft klimavennlig energiproduksjon, og vil ha avgjørende betydning for energiomstillingen mot et fornybart nullutslippssamfunn. Behovet for mer ren, fornybar kraft er økende, og sol- og vindkraft er lett tilgjengelige kilder til ren energi. 

Er du grunneier? Kontakt oss 

Skagerak Kraft er nå på jakt etter flere tomter som kan egne seg til sol- og vindparker, gjerne steder der de to energikildene kan benyttes i kombinasjon som såkalte hybride kraftverk.
Vi er involvert i flere prosjekter innenfor solkraft, og samarbeider med flere store grunneiere i vårt nærområde. Sammen med Greenstat bygger Skagerak Kraft et pilotanlegg for solkraft i Hvarnes i Vestfold

Som kraftprodusent har vi i Skagerak Kraft lang erfaring og høy kompetanse. Vi har sterke miljøer innen krafthandel, hydrologi, prosjektering, teknikk og drift. Dersom du har en tomt du tror kan egne seg, ta kontakt med oss!  

Sammen kan vi være på lag med en grønn fremtid: Skagerak kan utvikle, bygge og drifte sol- og/eller vindkraftanlegget og kompensere grunneiere gjennom landleie. Vi kan også tilby deg som grunneier mulighet til å være med på eiersiden dersom det er av interesse. 

Er du grunneier? 

I tillegg til den rene fornybare vannkraften, er satsningen på nye energikilder i gang. Dersom du er grunneier og har tomter på over 200 mål, som du tror kan egne seg til energiproduksjon, ta kontakt med oss

Vi har allerede flere prosjekter innenfor solkraft i Vestfold og Telemark.

Sol i Skagerak bygger videre på flere milepæler de siste årene, samt videre ambisjoner og retning
Sol på tak og batteri, Skagerak Arena- Solpark med ca. 660 MWh/år
- FoU med praktisk uttesting
Kjøp av eierandel i Isola Solar, sol på tak- Økt eierandel fra 10 - 24 % i 2022
Skagerak Energitjenester- God kontakt med en rekke solkunder, rådgiving- og forvaltningstjenester