UNCE kvalifikasjonsordning (Sellihca / Achilles) er et felles prekvalifikasjonssystem for energiverk i Norden.

For nærmere informasjon og registrering, kontakt: